Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thryogenes atrirostris Lohse, 1992
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek europejski o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; notowany z nielicznych stanowisk we Francji, Włoszech, w Niemczech, Holandii, Polsce, Czechach, na Słowacji, w Austrii i na Węgrzech. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości faunistycznych — jest znany dotychczas tylko z trzech krain, ale L. Dieckmann (1986) podał ogólnikową informację, że w zbiorze z zeszłego wieku K. Letznera znajdują się okazy z wielu stanowisk na Śląsku. Zasiedla pobrzeża wód stojących i powoli płynących, bagna i wilgotne łąki. Postacie dojrzałe poławiano od marca do czerwca oraz od sierpnia do listopada na oczerecie jeziornym — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i turzycy prosowej — Carex paniculata L., w której to roślinie larwa rozwija się w czerwcu w dolnej części łodygi. Tu również następuje przepoczwarczenie, a młoda generacja pojawia się w drugiej połowie lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Dobrzyca Leśna koło Wałcza Horion 1935
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Szczecin Dieckmann 1986
KFP 20 Nizina Mazowiecka Zegrze Smreczyński 1950
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Smreczyński 1972, Dieckmann 1986
KFP 20 Nizina Mazowiecka Puszcza Kampinoska — Łąki Strzeleckie Wanat M.*
KFP 20 Puszcza Białowieska Białowieża Wanat 1994
KFP 20 Polska Horion 1935, Horion 1951, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994
KFP 20 «Śląsk» Dieckmann 1986