Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thryogenes nereis (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i północnej części Europy, docierający w Szwecji do koła podbiegunowego, sięgający na wschód przez Syberię po Mongolię i Kamczatkę. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w jedenastu krainach. Zamieszkuje tereny nizinne; występuje na pobrzeżach wód stojących i wolno płynących, bagnach, torfowiskach i w rowach. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się w maju na roślinach żywicielskich; są nimi oczeret jeziorny — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, oczeret TabernemontanaS. Tabernaemontani (Gmel.) Palla i ponikło błotne — Heleocharis palustris (L.) R. et Sch. Chrząszcze odżywiają się tkankami łodyg i kwiatami. W drugiej połowie maja i w czerwcu samice składają jaja w łodygi. Larwy żerują w gąbczastym rdzeniu dolnej części łodygi, często poniżej powierzchni wody, ale nie wkraczają do korzeni. W końcu czerwca i w lipcu następuje przepoczwarczenie w łodydze powyżej lustra wody. Nowa generacja ukazuje się w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Gdańsk-Osowa (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn-Dajtki (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Osterloff 1883, Schumann 1908, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1972), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Mrozy (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968), Grudki (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1870c, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Letzner 1871); Górny Śląsk: Racibórz (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zacisze woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Busko-Zdrój (Smreczyński 1972); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Schilling 1845, Gerhardt 1903, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871)