Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący północną, zachodnią i środkową część Europy, docierający na południe do Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze notowany z wielu krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju, być może z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla pobrzeża wód, łąki wilgotne i rowy. Postacie dojrzałe spotykano w marcu-październiku na jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds., jeżogłówce pojedynczej — S. simplex Huds., oczerecie jeziornym — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i sitowcu nadmorskim — Bulboschoenus maritimus (L.) Palla. Na okres zimowy przewędrowują z roślin do gleby. Potwierdzenia wymaga wzmianka podana przez A. Hoffmanna (1950) o rozwoju larw w łodygach roślin dwóch gatunków sitów — Scirpus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Smreczyński 1932), Szumin woj. Siedlce (Kuśka A.*); Puszcza Białowieska (Gutowski 1993), Polana Białowieska, Grudki (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1870c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Scholz R. 1924o, Kolbe W. 1927, Polentz 1940, Polentz 1944), Wrocław-Pawłowice (Wanat M.*); Górny Śląsk: Racibórz (Letzner 1871), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kawodrza woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Kraków-Zwierzyniec, Kraków-Olsza (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), rezerwat «Żądłowice» koło Inowłodza (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Hurko koło Przemyśla (Trella 1934); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927); Beskid Wschodni: Medyka (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Gutfleisch 1859, Lentz 1879); «Śląsk» (Leder 1872, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)