Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący północną, zachodnią i środkową część Europy, docierający na południe do Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze notowany z wielu krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju, być może z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla pobrzeża wód, łąki wilgotne i rowy. Postacie dojrzałe spotykano w marcu-październiku na jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds., jeżogłówce pojedynczej — S. simplex Huds., oczerecie jeziornym — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i sitowcu nadmorskim — Bulboschoenus maritimus (L.) Palla. Na okres zimowy przewędrowują z roślin do gleby. Potwierdzenia wymaga wzmianka podana przez A. Hoffmanna (1950) o rozwoju larw w łodygach roślin dwóch gatunków sitów — Scirpus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Olsztyn Białooki P.*
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Schumann 1908, Szulczewski 1922
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Smreczyński 1932
KFP 20 Nizina Mazowiecka Szumin woj. Siedlce Kuśka A.*
KFP 20 Puszcza Białowieska Gutowski 1993
KFP 20 Puszcza Białowieska Polana Białowieska, Grudki Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Gerhardt 1870c, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Scholz R. 1924o, Kolbe W. 1927, Polentz 1940, Polentz 1944
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław-Pawłowice Wanat M.*
KFP 20 Górny Śląsk Racibórz Letzner 1871
KFP 20 Górny Śląsk rezerwat Łężczak koło Raciborza Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kawodrza woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Zwierzyniec, Kraków-Olsza Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 20 Wyżyna Małopolska rezerwat «Żądłowice» koło Inowłodza Wanat M.*
KFP 20 Nizina Sandomierska Hurko koło Przemyśla Trella 1934
KFP 20 Beskid Zachodni okolice Cieszyna Wanka 1927
KFP 20 Beskid Wschodni Medyka Trella 1934
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Prusy» Zebe G. 1853, Bach 1854, Gutfleisch 1859, Lentz 1879
KFP 20 «Śląsk» Leder 1872, Kuhnt 1912
KFP 20 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871