Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Icaris sparganii (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią część Europy Środkowej, Europę Wschodnią, Azję Mniejszą, Azję Środkową, sięgający na wschód przez Syberię po Mongolię i Kraj Nadmorski. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Dotychczasowe ogólnikowe dane o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku, podawane przez wielu autorów, są błędne (Mroczkowski i Stefańska 1992). Informacje te opierały się jedynie na wzmiance sprzed przeszło 120 lat o znalezieniu tego chrząszcza w okolicach Wrocławia. Występuje głównie na mokradłach, mulistych brzegach wód, błotnistych solniskach i w rowach. Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane. Ogólnikowe wzmianki w piśmiennictwie podają, że postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do lipca na jeżogłówkach — Sparganium L., ponikłach — Heleocharis R. Br. i sitach — Juncus L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1871
KFP 20 «Śląsk» Schilling 1845, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Tenenbaum 1923
KFP 20 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845