Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Smicronyx coecus (Reich, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w środkowej części Europy; notowany poza tym z Wysp Brytyjskich, Danii, północnych Włoch, Bułgarii i Kaukazu. W Polsce dość rzadko spotykany, notowany z Mazowsza przed przeszło stu laty. Występuje zarówno w suchych, jak i miernie wilgotnych środowiskach, na terenach nizinnych i w niższych partiach górskich. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do września. Żyje na kaniance pospolitej — Cuscuta europaea L., roślinie pasożytującej na pokrzywie, ziemniakach, wierzbie, chmielu i konopiach, na kaniance macierzankowej — C. epithymum (L.) Murr., pasożyta różnych roślin łąkowych i zaroślowych oraz na kaniance koniczynowej — C. trifolii Bab., pasożytującej na lucernie i koniczynie. Larwy żerują w łodygach, na których powodują powstanie wyrośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Stachowizna koło Kętrzyna Białooki P.*
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Toruń-Czerniewice, Złotoria i Nowa Wieś koło Torunia Białooki P.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa Osterloff 1883
KFP 20 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław-Księże Małe Wanat M.*
KFP 20 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Dieckmann 1966c, Witkowski Z. 1975, Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Małopolska Smreczyński 1956, Szymczakowski 1960, Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Roztocze rezerwat Łabunie Cmoluch 1963, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Roztocze Józefów koło Biłgoraja, Krasnobród Wanat M.*
KFP 20 Beskid Zachodni Petryszak 1982
KFP 20 Beskid Wschodni Trella 1938b, Trella 1939, Petryszak i Mazur 1981, Petryszak 1982, Mazur M. 1994
KFP 20 Beskid Wschodni Jodłowa Kuśka A.*
KFP 20 Pieniny Petryszak 1982
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1932, Smreczyński 1972, Dieckmann 1986, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Prusy» Lentz 1857, Horion 1951
KFP 20 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 20 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951, Petryszak 1982
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884