Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Danii, południowej Skandynawii oraz zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jednak znany z niektórych rejonów, zwłaszcza w północnej części kraju. Zasiedla głównie suche i ciepłe środowiska, wszędzie tam, gdzie rosną kanianki — Cuscuta L. Jako rośliny żywicielskie podawane są: kanianka pospolita — C. europaea L., kanianka macierzankowa — C. epithymum (L.) Murr. i kanianka lnowa — C. epilinum Weihe. Larwy odbywają rozwój w lipcu-sierpniu na łodygach w jednokomorowych, wrzecionowatych lub walcowatych wyroślach długości 3-6 mm i szerokości 1,5-2 mm. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie. Młode pokolenie pojawia się w końcu sierpnia i na początku września. Imagines zimują w glebie, pod opadłym listowiem, wśród mchów i pod zmurszałą korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Helm 1901); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schmidt H. 1909b, Szulczewski 1953); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1874, Gerhardt 1890b, Schwarz i Letzner 1874, Schmidt H. 1909b, Dittrich 1912b), Wrocław-Niskie Łąki (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schmidt H. 1909b); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Schmidt H. 1909b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994), Góry Pieprzowe (Kuśka A.*); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Łabunie woj. Zamość (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. i Wanat 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Schmidt H. 1909b); Beskid Zachodni (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b), Kalembice koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994), Jodłowa (Kuśka A.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Dieckmann 1986); «Prusy Zachodnie» (Helm 1886); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)