Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Smicronyx reichii (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej, południową, zachodnią i środkową część Europy; wykazywany też z dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach południowych. Występuje na terenach nizinnych na nasłonecznionych zboczach, wydmach nadmorskich, słonawiskach śródlądowych, pastwiskach oraz na terenach górzystych do wysokości około 1000 m n.p.m. Żyje na centurii pospolitej — Centaurium umbellatum Gilib. i goryczce orzęsionej — Gentiana ciliata L. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach w kwietniu i są spotykane na nich do września — żerują na liściach i łodygach, wyżerając w nich otwory. Larwy odżywiają się nasionami niedojrzałych owoców, następnie dla przepoczwarczenia przechodzą do gleby. Nowa generacja pojawia się we wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Kamieniec Wrocławski (Szypuła 1992); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Bolechowice (Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Beskid Zachodni (Smreczyński 1950, Smreczyński 1972, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955c), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982, Mazur M. 1994); Bieszczady (Smreczyński 1972, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1982); Polska (Horion 1951, Lohse 1983, Dieckmann 1986, Dieckmann 1990b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Dieckmann i Behne 1994); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993); «Karpaty Zachodnie» (Smreczyński 1972)