Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Smicronyx smreczynskii Solari, 1952
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący środkową i wschodnią część Europy, sięgający na północ po Danię, południową Szwecję, Finlandię i Karelię. W Polsce rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach. Zasiedla pobrzeża lasu, olszyny, zarośla, polany, łąki i pobrzeża wód. Żyje na kaniance pospolitej — Cuscuta europaea L., roślinie pasożytującej głównie na pokrzywie zwyczajnej — Urtica dioica L.; ponadto poławiano go na kolcowoju szkarłatnym — Lycium halimifolium Mill. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się na roślinach w kwietniu i żerują na łodygach do października. Samice składają jaja w łodygi, w których larwy żerują na wewnętrznych tkankach stożkowatych lub okrągłych wyrośli, ułożonych obok siebie w paciorkowate pasma. Larwa w lipcu wypada z wyrośla i w glebie buduje komorę poczwarkową. Młode imagines ukazują się w sierpniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Cmoluch Z. 1971. Studien über Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) xerothermer Pflanzenassoziationen der Lubliner Hochebene. Acta Zool. Cracov., Kraków, 16, str. 29-216, 37 rys. – F.

Dieckmann L. 1967. Zur faunistischen Erfassung einiger seltener monophager Rüsselkäfer (Col. Curculionidae) durch den nachweis der von ihnen erzeugten. Gallen und Blattminen. Publ. Slezsk. Mus., Opava, 18, str. 55-65, 1 rys. – F.

Dieckmann L. 1986. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Erirhinae). Beitr. Ent., Berlin, 36, str. 119-181, 52 rys. – F.

Horion A. 1935. Nachtrag zu Fauna Germanica Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. Krefeld, VIII + 358 str., 16 rys. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1954b. Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland (1. Nachtrag zum «Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer»). Dtsch. Ent. Z., Berlin, (N. F.) 1, str. 1-22, 15 rys. – F.

Horion A. 1957. Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. 3. Reihe. (6. Nachtrag zum «Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas»). Ent. Bl., Krefeld, 52, str. 108-123, 1 rys. – F.

Kolbe W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 15 (1), str. 2-14. – F.

Kuśka Antoni. 1973. Materiały do znajomości ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) Śląska. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 43, str. 717-727. – F.

Kuśka A. 1977. Materiały do znajomości ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) wylotu Bramy Morawskiej w Polsce. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 47, str. 3-16, 2 rys. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Mazur M. 1983. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta Zool. Cracov., Warszawa-Kraków, 26, str. 491–542, 1 rys. – F.

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Petryszak B. 1982. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) Beskidu Sądeckiego. Rozpr. Habil. UJ, Kraków, 68, 204 str., 29 rys. – F.

Polentz G. 1937. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Z. Ent., Breslau, 18, 2, str. 6–15. – F.

Smreczyński S. 1955c. Uwagi o zbiorze ryjkowców (Col., Curculionidae) T. Trelli. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 23, str. 83–92. – F.

Smreczyński S. 1956. Uwagi o krajowych ryjkowcach (Coleoptera, Curculionidae). III. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 25, str. 9–31. – F.

Smreczyński St. 1972. Ryjkowce – Curculionidae Podrodzina Curculioninae Plemiona Dryophthorini, Cossonini, Bagoini, Tanysphyrini, Notarini, Smicronychini, Ellescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini, Pissodini, Magdalini, Trachodini, Rhynchophorini, Cryptorhynchini. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98d. Warszawa, 195 str., 373 rys. – F.

Solari F. 1952. Quattro nuovi Smicronyx europei e note critiche su alcune altre specie del genere (Col. Curc.). Mem. Soc. Ent. Ital., Genova, 31, str. 22–37. – F.

Szypuła J. 1992. Nowe stanowiska kilku rzadkich ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Wiad. Ent., Poznań, 11, str. 60. – F.