Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ellescus scanicus (Paykull, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, docierający na północ do Danii, południowych obszarów Fennoskandii i Karelii, a na południe sięgający po środkowe Włochy i północną część Półwyspu Bałkańskiego; wykazywany poza tym z Algierii, Kaukazu, Kazachstanu i Kraju Nadmorskiego. Większość danych o jego występowaniu w Polsce pochodzi z krain południowych, jednak niektóre z nich opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego też wymagają potwierdzenia. Larwy rozwijają się w żeńskich pączkach kwiatowych topoli osiki — Populus tremula L., topoli białej — P. alba L. i topoli czarnej — P. nigra L. Postacie dojrzałe poławiano na wierzbie wiciowej — Salix viminalis L. i wierzbie iwie — S. caprea L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Riabinin 1961, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Warszawa-Wilanów, Warszawa-Morysinek (Malkin B.*); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław, Brzeg (Gerhardt 1890b), Przełęk koło Nysy (Kuśka A.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870), Trzepizury woj. Katowice (Lgocki 1908), Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Wodzisław Śląski (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Mazur M. 1983), Dolina Kluczwody koło Ojcowa (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Biała Góra, Rzerzuśnia (Petryszak 1991), Rogów koło Koluszek, Modlica koło Łodzi (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Osterloff 1883, Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1992, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Wapielnia (Kuśka A.*), Józefów koło Biłgoraja (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994), Jodłowa (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1926, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Gerhardt 1890b)