Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Tychius aureolus Kiesenwetter, 1851c
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy; notowany poza tym z Azji Mniejszej. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju z wyjątkiem wyższych partii górskich. Na ogół jest notowany z nielicznych stanowisk w poszczególnych krainach, tylko z Wyżyny Lubelskiej wykazany z wielu miejscowości. Zamieszkuje suche i ciepłe środowiska. Żyje na lucernie siewnej — Medicago sativa L., lucernie sierpowatej — M. falcata L. i koniczynie łąkowej — Trifolium pratense L. Postacie dojrzałe ukazują się na początku maja na roślinach, na których przebywają do połowy sierpnia. Larwy odżywiają się niedojrzałymi owocami. Rozwój larwalny trwa około 2-3 tygodni. Na przepoczwarczenie larwy przechodzą do gleby. Stadium poczwarki trwa około 3 tygodni. Nowe pokolenie pojawia się w sierpniu i prawdopodobnie zimuje w komorach poczwarkowych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Giżycko, Danowo koło Giżycka (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mosina (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Głogów (Gerhardt 1910), Smukała koło Bydgoszczy (Kuśka A.*), Toruń, Glinki koło Torunia, Włocławek (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Świder koło Warszawy (Smreczyński 1932), Stara Warka woj. Radom (Cholewicka-Wiśniewska 1981); Podlasie: rezerwat Uszeście — góra Uszestna (Szymczakowski 1965); Puszcza Białowieska: Gródek koło Białowieży (Tenenbaum 1925b), Orzeszkowo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1883g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1891, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Gerhardt 1890b, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Smreczyński 1929, Petryszak 1971b, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994), Dolina Będkowska (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994), Inowłódz, Sulejów (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. i Wanat 1994), Józefów koło Biłgoraja (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Beskid Wyspowy — Gostwica, Brzeźna i Stadła (Petryszak 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b), Jodłowa (Kuśka A.*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy (Gotwald 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1972); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Horion 1951)