Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius bicolor Brisout, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek śródziemnomorski, nie znany z krajów środkowoeuropejskich. W Polsce nie stwierdzony, aczkolwiek wielokrotnie notowany ze Śląska, prawdopodobnie na podstawie błędnej wzmianki sprzed przeszło 120 lat o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku Górnym.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: