Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius crassirostris Kirsch, 1871b
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Rozprzestrzeniony we wszystkich krajach środkowoeuropejskich, sięgający na północ po Danię i południową Finlandię; notowany poza tym z Hiszpanii, Jugosławii, Rumunii, Bułgarii, Kazachstanu i Uzbekistanu. W Polsce, z wyjątkiem wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie w całym kraju, jednak z niektórych krain nie jest jeszcze znany. Zasiedla ciepłe i suche zbocza, miejsca ruderalne, piaszczyste doliny rzeczne i wrzosowiska. Żyje na lucernie sierpowatej — Medicago falcata L., lucernie siewnej — M. sativa L., nostrzyku białym — Melilotus albus Med., nostrzyku wyniosłym — M. altissimus Thuill. i nostrzyku żółtym — M. officinalis (L.) Lam. em. Thuill. Postacie dojrzałe występują na roślinach od początku maja do końca sierpnia. Samice składają jaja do środkowej żyłki na liściu. Larwy żerują w miękiszu liści, powodując na nich okrągłe lub podłużne wyrośla długości około 6 mm. Na początku lipca larwy wypadają na glebę, w której przepoczwarczają się. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni. Młode pokolenie pojawia się na początku sierpnia i w tym czasie imagines obserwowano na roślinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Dębiec woj. Szczecin (Szulczewski 1928), Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: okolice Myszyńca (Szulczewski 1936), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Giżycko (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1931, Szulczewski 1933); Nizina Mazowiecka: Skierniewice (Gawinowa 1935), Zegrze (Smreczyński 1972); Puszcza Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Legnica (Kirsch 1871b, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Hieronymus 1890, Schmidt H. 1909b, Penecke 1922, Caldara 1990), Wrocław (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Hieronymus 1890, Schmidt H. 1909b), Nysa (Kolbe W. 1918); Górny Śląsk: Góra Św. Anny, Czernica koło Rybnika (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1929, Smreczyński 1972, Tenenbaum 1931, Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1972, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994), rezerwat Grabowiec koło Pińczowa (Kuśka A.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze (Cmoluch 1963, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Kąty Drugie koło Zamościa (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Tarnów (Tenenbaum 1931, Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1972); Beskid Zachodni (Niezabitowski 1905, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: Ciężkowice woj. Tarnów (Smreczyński 1929), okolice Przemyśla (Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938); Pieniny (Tenenbaum 1931, Trella 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Petryszak i Kaczmarczyk 1992); Polska (Hoffmann 1954, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1972); «Śląsk» (Kraatz 1876, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Horion 1951, Smreczyński 1972); «Śląsk Zachodni» (Kuntze i Noskiewicz 1938)

Uwagi:
Dolny Śląsk: koło Legnicy — locus typicus! dla T. crassirostris Kirsch