Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius cuprifer (Panzer, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje zachodnią część Afryki Północnej, Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej; notowano go poza tym z Kaukazu i Azji Mniejszej. Występowanie w Polsce nie zostało stwierdzone w sposób pewny, ale istnieje prawdopodobieństwo wykrycia go na południu kraju, gdyż znany jest z Moraw i Słowacji. Wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu tego chrząszcza w trzech krainach opierały się prawdopodobnie na błędnych oznaczeniach. S. Smreczyński (1972) nie zalicza omawianego gatunku do fauny krajowej. O występowaniu na Śląsku wątpi L. Dieckmann (1988). Ponadto podawano w wątpliwość prawidłowość oznaczeń okazów z okolic Warszawy i Śląska Górnego (Mroczkowski i Stefańska 1992). Występuje w środowiskach o charakterze kserotermicznym, gdzie poławiano go od początku maja do końca czerwca na koniczynie białej — Trifolium repens L., koniczynie polnej — T. arvense L. i koniczynie łąkowej — T. pratense L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.