Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius cuprifer (Panzer, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje zachodnią część Afryki Północnej, Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej; notowano go poza tym z Kaukazu i Azji Mniejszej. Występowanie w Polsce nie zostało stwierdzone w sposób pewny, ale istnieje prawdopodobieństwo wykrycia go na południu kraju, gdyż znany jest z Moraw i Słowacji. Wzmianki sprzed przeszło stu lat o występowaniu tego chrząszcza w trzech krainach opierały się prawdopodobnie na błędnych oznaczeniach. S. Smreczyński (1972) nie zalicza omawianego gatunku do fauny krajowej. O występowaniu na Śląsku wątpi L. Dieckmann (1988). Ponadto podawano w wątpliwość prawidłowość oznaczeń okazów z okolic Warszawy i Śląska Górnego (Mroczkowski i Stefańska 1992). Występuje w środowiskach o charakterze kserotermicznym, gdzie poławiano go od początku maja do końca czerwca na koniczynie białej — Trifolium repens L., koniczynie polnej — T. arvense L. i koniczynie łąkowej — T. pratense L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Osterloff 1883
KFP 20 Górny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Beskid Zachodni Cieszyn Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Dieckmann 1988
KFP 20 «Śląsk» Zebe G. 1853, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1972, Lohse 1983, Dieckmann 1988