Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Tychius flavus Becker, 1864
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek notowany z Czech, Słowacji, Podola, Węgier, Austrii, Włoch, krajów bałkańskich, Azji Mniejszej, Anatolii, Azji Środkowej i Syberii. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Wprawdzie Sz. Tenenbaum wykazał ten pontyjski gatunek z Zamojszczyzny, ale w zbiorze tego autora brak okazów dowodowych (Smreczyński 1960). O wiarygodności danych Sz. Tenenbauma wątpią S. Smreczyński (1950, 1960) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992). Występuje na nasłonecznionych zboczach, suchych łąkach, patwiskach, ugorach, przydrożach oraz w widnych zaroślach. Żyje na nostrzyku żółtym — Melilotus officinalis (L.) Lam. em. Thuill., lucernie sierpowatej — Medicago falcata L. i lucernie siewnej — M. sativa L. Imagines po przezimowaniu w glebie pojawiają się na roślinach w kwietniu i żerują na nich dla uzyskania dojrzałości płciowej. Odżywiają się głównie kwiatami. Samice w czerwcu i lipcu składają jaja na nasiona. Larwy żerują około trzech tygodni, następnie przechodzą do gleby, gdzie na głębokości 2-8 cm budują komorę poczwarkową. Młode pokolenie pojawia się w sierpniu-wrześniu i zimuje w glebie.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 20 Roztocze Zwierzyniec, Florianka woj. Zamość Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1937