Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius meliloti Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich przez środkową część kontynentu po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe obszary Fennoskandii. W Polsce znany głównie z południowej części kraju. Występuje na suchych łąkach, pastwiskach, miejscach ruderalnych, w rowach i widnych zaroślach. Żyje na nostrzyku białym — Melilotus albus Med., nostrzyku żółtym — M. officinalis (L.) Lam. em. Thuill. i nostrzyku wyniosłym — M. altissimus Thuill. Imagines po przezimowaniu w glebie pojawiają się na roślinach żywicielskich około połowy czerwca i żerują do sierpnia. Larwy żerują w owocach. Od połowy lipca larwy wywędrowują do gleby, gdzie następuje przeobrażenie. Młode pokolenie pozostaje na zimę w komorach poczwarkowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy — okolice Warnowa (Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Giżycko, Danowo koło Giżycka (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b), Brudzyń (Szulczewski 1922), Toruń (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883), Białołęka Dworska koło Warszawy (Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b), Stary Wołów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b); Górny Śląsk: Bełsznica koło Wodzisławia Śląskiego, Czernica koło Rybnika, rezerwat Kwiatkowa Góra koło Góry Św. Anny, Kończyce Małe koło Jastrzębia Zdroju (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983), Karniowice koło Ojcowa (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Mazur M. 1994e), Rogów koło Koluszek, Modlica koło Łodzi (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Krasnobród, Józefów koło Biłgoraja (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak 1993), Bażanowice koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Tylawa (Petryszak i in. 1993), Złota Góra, Łuczyce (Mazur M. 1994b); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Knutelski i Witkowski 1993b); Tatry: Dolina Chochołowska — Huciska (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982), Tatry Zachodnie (Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)