Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius picirostris (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony w prawie całej Europie, docierający w Szwecji do koła podbiegunowego, a na wschód przez Syberię sięgający po Mongolię i wybrzeża Oceanu Spokojnego; zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce na całym obszarze bardzo pospolity, nie notowany dotychczas tylko z Wzgórz Trzebnickich, Kotliny Nowotarskiej i Bieszczadów. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, gdzie dociera do wysokości 2 000 m n.p.m. Zasiedla łąki, pastwiska, miedze, pobrzeża lasu, widne zarośla, ogrody, wrzosowiska i miejsca ruderalne. Postacie dojrzałe są poławiane od maja do października z optimum występowania w czerwcu i lipcu. Larwy żerują na nasionach koniczyny białej — Trifolium repens L., koniczyny łąkowej — T. pratense L. i koniczyny białoróżowej — T. hybridum L. Całkowity rozwój od złożenia jaj do ukazania się nowego pokolenia trwa około sześciu tygodni. Chrząszcze zimują w glebie, wśród traw i resztek roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Frantzius 1853, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968), Bory Tucholskie (Cholewicka-Wiśniewska 1994); Pojezierze Mazurskie (Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968, Wanat 1989), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*), Giżycko (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Cmoluch 1958b, Cmoluch 1960, Iwan 1988), Glinki koło Torunia (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Chudzicka i Cholewicka 1990, Cholewicka-Wiśniewska 1994), Chojnów, Podkowa Leśna, Truskaw (Malkin B.*), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Białka i Sosnowica koło Parczewa (Cmoluch 1992), Szostaki nad Biebrzą (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Romankow 1960, Pomorski 1984); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Wiech 1985, Knutelski 1991), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984, Wiech 1985b, Wnuk i Wiech 1984, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c, Knutelski 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Mazur M. 1994e), Skowronno koło Pińczowa (Kuśka A.*), Rogów koło Koluszek, Sulejów, Inowłódz (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Wiech 1984, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1958b, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Miczulski 1961, Anasiewicz 1964, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. i Mazur M. 1992, Witkowski Z. 1984, Petryszak 1988); Sudety Zachodnie: okolice Sobieszowa (Stachowiak P. 1988b), Nowa Ruda (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kletno, góra Śnieżnik (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry: Tatrzański Park Narodowy — Polana Rusinowa (Kuśka 1987), Tatry Zachodnie (Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)