Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Tychius pumilus Brisout, 1862
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek europejski, notowany z Anglii, Francji, Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Ukrainy, Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, głównie w południowej części kraju, przy czym wielokrotnie wykazywany ze Śląska Dolnego i Wyżyny Lubelskiej. Zasiedla biotopy kserotermiczne, zwłaszcza na glebach piaszczystych. Gatunek monofagiczny, żerujący wyłącznie na koniczynie polnej — Trifolium arvense L. Postacie dojrzałe występują na roślinach od połowy maja do sierpnia. Larwy żerują w główkach kwiatowych, a na przepoczwarczenie przechodzą do gleby. Młode imagines ukazują się w sierpniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Wolin — Lubin (Wanat 1993); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Skwierzyny nad Wartą (Penecke 1927b, Horion 1935), Włocławek (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Jabłonna koło Warszawy (Smreczyński 1932, Smreczyński 1972), Rogoźno koło Łowicza (Wanat 1993); Podlasie: Sobibór woj. Chełm (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska: Orzeszkowo (Wanat 1993, Wanat 1994); Dolny Śląsk: Nysa (Gerhardt 1911, Gerhardt 1911d, Reitter 1916, Kinel 1924c, Scholz R. 1926d, Penecke 1927b, Kolbe W. 1928, Horion 1935, Caldara 1990), okolice Legnicy (Scholz R. 1926d, Kolbe W. 1928), Wrocław (Polentz 1933); Górny Śląsk: Chełmek (Smreczyński 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Skowronno koło Pińczowa (Wanat 1993), rezerwat «Skowronno» (Mazur M. i Wanat 1994), Wykno koło Tomaszowa Mazowieckiego (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1965, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Cmoluch 1986b, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie: Żarek koło Jawora (Kolbe W. 1918); Polska (Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1950, Smreczyński 1972); «Śląsk» (Wanka 1927, Kolbe W. 1928, Winkler A. 1932b, Klima 1934b, Horion 1951, Lohse 1983)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Nysa — locus typicus! dla T. gabrieli Pen.