Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Tychius pumilus Brisout, 1862
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek europejski, notowany z Anglii, Francji, Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Ukrainy, Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, głównie w południowej części kraju, przy czym wielokrotnie wykazywany ze Śląska Dolnego i Wyżyny Lubelskiej. Zasiedla biotopy kserotermiczne, zwłaszcza na glebach piaszczystych. Gatunek monofagiczny, żerujący wyłącznie na koniczynie polnej — Trifolium arvense L. Postacie dojrzałe występują na roślinach od połowy maja do sierpnia. Larwy żerują w główkach kwiatowych, a na przepoczwarczenie przechodzą do gleby. Młode imagines ukazują się w sierpniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Wolin — Lubin Wanat 1993
KFP 20 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska Wanat 1989
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska okolice Skwierzyny nad Wartą Penecke 1927b, Horion 1935
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Włocławek Wanat M.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Jabłonna koło Warszawy Smreczyński 1932, Smreczyński 1972
KFP 20 Nizina Mazowiecka Rogoźno koło Łowicza Wanat 1993
KFP 20 Podlasie Sobibór woj. Chełm Cmoluch 1992
KFP 20 Puszcza Białowieska Orzeszkowo Wanat 1993, Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Nysa Gerhardt 1911, Gerhardt 1911d, Reitter 1916, Kinel 1924c, Scholz R. 1926d, Penecke 1927b, Kolbe W. 1928, Horion 1935, Caldara 1990
KFP 20 Dolny Śląsk okolice Legnicy Scholz R. 1926d, Kolbe W. 1928
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław Polentz 1933
KFP 20 Górny Śląsk Chełmek Smreczyński 1934
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1987
KFP 20 Wyżyna Małopolska Skowronno koło Pińczowa Wanat 1993
KFP 20 Wyżyna Małopolska rezerwat «Skowronno» Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Małopolska Wykno koło Tomaszowa Mazowieckiego Wanat M.*
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Święty Krzyż Kuśka 1989c
KFP 20 Wyżyna Lubelska Szymczakowski 1965, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Cmoluch 1986b, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Sudety Zachodnie Żarek koło Jawora Kolbe W. 1918
KFP 20 Polska Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 Polska Południowa Smreczyński 1950, Smreczyński 1972
KFP 20 «Śląsk» Wanka 1927, Kolbe W. 1928, Winkler A. 1932b, Klima 1934b, Horion 1951, Lohse 1983

Uwagi:
Dolny Śląsk: Nysa — locus typicus! dla T. gabrieli Pen.