Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius sharpi Tournier, 1873
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową, środkową i wschodnią część Europy. W Polsce należy do rzadkości — jest znany tylko z sześciu krain. Występuje na suchych łąkach i w widnych zaroślach. Poławiano go od maja do połowy lipca na koniczynie pagórkowej — Trifolium montanum L. Rozwój tego ryjkowca i jego cykl rozwojowy nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Podlasie: Mielnik woj. Białystok (Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972), rezerwat Uszeście (Szymczakowski 1965); Dolny Śląsk: Wrocław (Pomorski 1984), Wrocław-Księże Wielkie (Szypuła J.*); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Lubelska: Tarnogóra (Cmoluch 1971, Mazur M. 1992), Wzgórza Chełmskie i Grabowieckie (Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994), Gródek koło Hrubieszowa (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Kolbe W. 1918); Beskid Wschodni: Łuczyce na Opolu Zachodnim, Winna Góra koło Przemyśla (Mazur M. 1994), Opole Zachodnie (Mazur M. 1994b); Polska (Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Dieckmann 1988); «Śląsk» (Hinke 1919, Horion 1951, Lohse 1983); «Śląsk Zachodni» (Kuntze i Noskiewicz 1938)