Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius squamulatus Gyllenhal in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Skandynawii; notowany nadto z Kaukazu, Bliskiego Wschodu i Syberii Zachodniej. W Polsce znany głównie ze stanowisk leżących w południowej części kraju. Notowany błędnie z Pojezierza Mazurskiego (Smreczyński 1972) na podstawie stanowiska leżącego poza naszą granicą. Zamieszkuje suche pola i łąki, przydroża, nasłonecznione wzgórza, ciepłe zbocza i widne zarośla. Żyje na komonicy zwyczajnej — Lotus corniculatus L. oraz na różnych gatunkach nostrzyków — Melilotus Hill. Postacie dojrzałe, po opuszczeniu kwater zimowych w glebie, pojawiają się na roślinach w maju i są poławiane na nich do początku sierpnia. Larwy żerują w nasionach, a przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: okolice Tczewa (Smreczyński 1972); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965), Gruszczyce woj. Sieradz (Osterloff 1883, Szymczakowski 1965), okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972), Wrocław-Niskie Łąki (Wanat M.*); Górny Śląsk: Czernica koło Rybnika (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Pychowice koło Krakowa (Smreczyński 1956, Smreczyński 1965), okolice Krakowa (Smreczyński 1972), Bolechowice (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972, Cmoluch i in. 1975, Szymczakowski 1960, Mazur M. 1983), Modlica koło Łodzi (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny nad Wisłą (Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972), Lublin (Cmoluch 1972, Petryszak 1982, Mazur M. 1983), Opoka Wielka koło Annopola, Gródek koło Hrubieszowa (Wanat M.*); Roztocze (Cmoluch i in. 1994), Kąty Drugie koło Zamościa, Józefów koło Biłgoraja (Wanat M.*); Nizina Sandomierska: Bogumiłowice koło Tarnowa (Smreczyński 1960b, Szymczakowski 1965), okolice Tarnowa (Smreczyński 1972); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965); Beskid Zachodni (Kuśka 1977, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1982, Knutelski i in. 1992); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Kolbe W. 1927, Horion 1951, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)