Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius squamulatus Gyllenhal in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Skandynawii; notowany nadto z Kaukazu, Bliskiego Wschodu i Syberii Zachodniej. W Polsce znany głównie ze stanowisk leżących w południowej części kraju. Notowany błędnie z Pojezierza Mazurskiego (Smreczyński 1972) na podstawie stanowiska leżącego poza naszą granicą. Zamieszkuje suche pola i łąki, przydroża, nasłonecznione wzgórza, ciepłe zbocza i widne zarośla. Żyje na komonicy zwyczajnej — Lotus corniculatus L. oraz na różnych gatunkach nostrzyków — Melilotus Hill. Postacie dojrzałe, po opuszczeniu kwater zimowych w glebie, pojawiają się na roślinach w maju i są poławiane na nich do początku sierpnia. Larwy żerują w nasionach, a przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pojezierze Pomorskie okolice Tczewa Smreczyński 1972
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gruszczyce woj. Sieradz Osterloff 1883, Szymczakowski 1965
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska okolice Poznania Schumann 1908, Szulczewski 1922
KFP 20 Puszcza Białowieska Polana Białowieska Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław-Niskie Łąki Wanat M.*
KFP 20 Górny Śląsk Czernica koło Rybnika Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Pychowice koło Krakowa Smreczyński 1956, Smreczyński 1965
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Smreczyński 1972
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Bolechowice Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1965, Szymczakowski 1972, Cmoluch i in. 1975, Szymczakowski 1960, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Modlica koło Łodzi Wanat M.*
KFP 20 Wyżyna Lubelska Kazimierz Dolny nad Wisłą Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972
KFP 20 Wyżyna Lubelska Lublin Cmoluch 1972, Petryszak 1982, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Lubelska Opoka Wielka koło Annopola, Gródek koło Hrubieszowa Wanat M.*
KFP 20 Roztocze Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Roztocze Kąty Drugie koło Zamościa, Józefów koło Biłgoraja Wanat M.*
KFP 20 Nizina Sandomierska Bogumiłowice koło Tarnowa Smreczyński 1960b, Szymczakowski 1965
KFP 20 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Smreczyński 1972
KFP 20 Sudety Zachodnie Karkonosze Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965
KFP 20 Sudety Wschodnie Kłodzko Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1965
KFP 20 Beskid Zachodni Kuśka 1977, Petryszak 1982
KFP 20 Beskid Wschodni Pogórze Przemyskie Petryszak 1982
KFP 20 Pieniny Petryszak 1982, Knutelski i in. 1992
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994
KFP 20 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951
KFP 20 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 20 «Śląsk» Kuhnt 1912, Kolbe W. 1927, Horion 1951, Petryszak 1982
KFP 20 «Brama Morawska» Petryszak 1982