Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tychius trivialis Boheman in Schönherr, 1843b
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony we wschodniej części Europy Środkowej i w Europie południowo-wschodniej, znany też z północnych Włoch, Kaukazu i Syberii. W Polsce wykazany tylko z sześciu krain, przy czym z Wyżyny Małopolskiej i Wyżyny Lubelskiej wielokrotnie. Zamieszkuje suche łąki, nasłonecznione wzgórza, widne lasy i zarośla. Żyje na traganku pęcherzykowatym — Astragalus cicer L., traganku szerokolistnym — A. glycyphyllos L. i traganku duńskim — A. danicus Retz. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach na początku maja i można je spotkać do sierpnia; żerują na liściach i kwiatach, wyżerając w nich małe okienka. Samice składają jaja w otwory wygryzione na strąkach. Larwy odżywiają się nasionami. Przepoczwarczenie ma miejsce w glebie. Nowa generacja ukazuje się w pierwszej połowie sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Neresheimer i Wagner H. 1942, Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Cmoluch 1959b); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968), Giżycko (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Piaseczno koło Warszawy (Tenenbaum 1925b, Smreczyński 1960, Smreczyński 1972); Puszcza Białowieska: Orzeszkowo, Witowo (Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Cmoluch 1959b, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1959b, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Polska (Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994)