Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia phalerata (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy; notowany też z Danii, południowej Szwecji oraz Turkmenii. W Polsce znany głównie z południowej części kraju; z Wielkopolski i Sudetów notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło 120 laty, dlatego też występowanie tego ryjkowca w tych obszarach winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje ciepłe, suche zbocza, pobrzeża lasu, pastwiska, ugory, przydroża i rumowiska. Jako rośliny żywicielskie podawane są w piśmiennictwie rogownica drobnokwiatowa — Cerastium brachypetalum Desp., lepnica rozdęta — Silene inflata (Salisb.) Sm. i goździcznik wycięty — Tunica prolifera (L.) Scop. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od maja do października. Cykl rozwojowy tego ryjkowca nie jest znany. Młode, niedojrzałe osobniki spotykano w końcu sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdynia (Smreczyński 1929, Szymczakowski 1965), okolice Gdańska (Smreczyński 1972); Pojezierze Pomorskie (Smreczyński 1929, Trella 1934); Pojezierze Mazurskie: nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1893f); Nizina Mazowiecka: Zegrze koło Warszawy (Smreczyński 1972); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, Siemianówka (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1893f, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1893f); Górny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1893f, Polentz 1936e, Kuśka 1977); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Trella 1934, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983), Skarżyce i Podlesice koło Zawiercia, Olsztyn koło Częstochowy (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983, Petryszak 1991), Skowronno koło Pińczowa (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1893f, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Trella 1934, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1994); Polska (Hoffmann 1954, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); Polska Południowa (Smreczyński 1972); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Szymczakowski 1965)