Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sibinia phalerata (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy; notowany też z Danii, południowej Szwecji oraz Turkmenii. W Polsce znany głównie z południowej części kraju; z Wielkopolski i Sudetów notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło 120 laty, dlatego też występowanie tego ryjkowca w tych obszarach winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje ciepłe, suche zbocza, pobrzeża lasu, pastwiska, ugory, przydroża i rumowiska. Jako rośliny żywicielskie podawane są w piśmiennictwie rogownica drobnokwiatowa — Cerastium brachypetalum Desp., lepnica rozdęta — Silene inflata (Salisb.) Sm. i goździcznik wycięty — Tunica prolifera (L.) Scop. Postacie dojrzałe poławiano na roślinach od maja do października. Cykl rozwojowy tego ryjkowca nie jest znany. Młode, niedojrzałe osobniki spotykano w końcu sierpnia.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Gdynia Smreczyński 1929, Szymczakowski 1965
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku okolice Gdańska Smreczyński 1972
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Smreczyński 1929, Trella 1934
KFP 20 Pojezierze Mazurskie nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki Gotwald 1968
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1871, Gerhardt 1893f
KFP 20 Nizina Mazowiecka Zegrze koło Warszawy Smreczyński 1972
KFP 20 Puszcza Białowieska Polana Białowieska, Siemianówka Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1893f, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1893f
KFP 20 Górny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1893f, Polentz 1936e, Kuśka 1977
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Smreczyński 1929, Trella 1934, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Skarżyce i Podlesice koło Zawiercia, Olsztyn koło Częstochowy Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983, Petryszak 1991
KFP 20 Wyżyna Małopolska Skowronno koło Pińczowa Wanat M.*
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Zagaje Grzegorzewickie Kuśka 1989c
KFP 20 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987
KFP 20 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Gerhardt 1893f, Gerhardt 1910
KFP 20 Sudety Wschodnie Złoty Stok Letzner 1871
KFP 20 Beskid Wschodni Winna Góra koło Przemyśla Trella 1934, Szymczakowski 1965, Mazur M. 1994
KFP 20 Polska Hoffmann 1954, Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994
KFP 20 Polska Południowa Smreczyński 1972
KFP 20 «Śląsk» Zebe G. 1853, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Szymczakowski 1965