Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia pyrrhodactyla (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek znany ze wszystkich krajów środkowoeuropejskich, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, południowych obszarów Fennoskandii i Karelii, notowany poza tym z niektórych krajów śródziemnomorskich. W Polsce wystę­puje od Bałtyku aż po Tatry. Jest najczęściej spotykanym ryjkowcem omawianego rodzaju. Zamieszkuje głównie tereny piaszczyste, poławiano go na polach, ugorach, pobrzeżach dróg oraz wrzosowiskach w lasach sosnowych. Żyje na sporku polnym — Spergula arvensis L. i sporku pięciopręcikowym — S. pentandra L. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach od połowy kwietnia do września. Larwy w czerwcu odbywają rozwój w torebkach owocowych. W lipcu przechodzą do gleby, gdzie przepoczwarczają się. Młoda generacja zimuje w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Lipa i in. 1977, Stachowiak P. 1984, Iwan 1988), Toruń (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b), Głuchów koło Rawy Mazowieckiej (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Wanat 1994), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1879, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Fein i Haase 1881, Müller E. 1894); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Chłodny 1978), Bełsznica koło Wodzisławia Śląskiego, Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia, Zelce-Węże koło Wielunia (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1992, Miczulski 1961, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918, Smreczyński 1960, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982); Tatry (Knutelski i Kuśka 1991, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Prusy» (Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1845, Gerhardt 1903, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1927); «Podkarpacie» (Smreczyński 1972); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)