Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia sodalis Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej i środkowej części Europy, sięgający na północ po Wyspy Brytyjskie i Danię; notowany poza tym z Algierii i Maroka. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w 13 krainach, przy czym z Mazur, Wzgórz Trzebnickich i Śląska Górnego wykazywany na podstawie danych sprzed przeszło 120 lat. Zasiedla wyłącznie gleby piaszczyste. Żyje na zawciągu pospolitym — Armeria elongata (Hoffm.) Koch. Pojaw postaci dojrzałych na roślinach zaczyna się w maju i trwa do września. Samice w czerwcu-lipcu składają jaja do główek kwiatowych. Larwy żerują na owocach, następnie opuszczają je i wdrążają się w glebę, gdzie na głębokości około 5 cm budują komorę poczwarkową. Stadium poczwarki trwa 3-4 tygodnie. Nowe pokolenie ukazuje się lipcu-sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Smreczyński 1972), Wolin — Lubin (Wanat M.*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1866, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Smukała koło Bydgoszczy (Kuśka A.*), Toruń (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Grochów (Osterloff 1883), Otwock (Smreczyński 1932), Pomiechówek (Wanat M.*); Podlasie (Smreczyński 1972); Puszcza Białowieska: Orzeszkowo (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1939b); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1972), Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Smreczyński 1972), Wólka Wytycka woj. Chełm (Cmoluch i in. 1988); Beskid Zachodni (Smreczyński 1972); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Północna (Smreczyński 1950); Polska Środkowa (Smreczyński 1950); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912, Horion 1951)