Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia subelliptica (Desbrochers des Loges, 1873)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, wykazywany też z Bliskiego Wschodu i Mongolii. W Polsce znany dotychczas z nielicznych stanowisk na niżu i wyżynach; wydaje się, że w górach nie występuje. Spotyka się go najczęściej w środowiskach o charakterze kserotermicznym. Jest monofagiem, związanym z goździkiem kartuzkiem — Dianthus carthusianorum L. Larwy żerują na nasionach w torebkach owocowych, a dojrzałe wygryzają otwór w torebce i przedostają się do gleby, gdzie odbywają przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe po przepoczwarczeniu ukazują się na roślinach w maju i przeżywają do połowy sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Jastrzębiec woj. Gdańsk (Neresheimer i Wagner H. 1939, Smreczyński 1972); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Borek woj. Toruń (Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972), Glinki koło Torunia (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Brwinów koło Warszawy (Smreczyński 1932, Smreczyński 1972); Podlasie: Mielnik koło Siemiatycz (Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972), rezerwat Uszeście (Szymczakowski 1965); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kawodrza koło Częstochowy (Lgocki 1908), Bolechowice (Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Cmoluch i in. 1975, Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994), Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Kuśka A.*); Wyżyna Lubelska (Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Cmoluch 1986b, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze (Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Kotula 1873, Smreczyński 1972); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Szymczakowski 1960); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Reitter 1916); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)