Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia subelliptica (Desbrochers des Loges, 1873)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, wykazywany też z Bliskiego Wschodu i Mongolii. W Polsce znany dotychczas z nielicznych stanowisk na niżu i wyżynach; wydaje się, że w górach nie występuje. Spotyka się go najczęściej w środowiskach o charakterze kserotermicznym. Jest monofagiem, związanym z goździkiem kartuzkiem — Dianthus carthusianorum L. Larwy żerują na nasionach w torebkach owocowych, a dojrzałe wygryzają otwór w torebce i przedostają się do gleby, gdzie odbywają przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe po przepoczwarczeniu ukazują się na roślinach w maju i przeżywają do połowy sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pojezierze Pomorskie Jastrzębiec woj. Gdańsk Neresheimer i Wagner H. 1939, Smreczyński 1972
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Borek woj. Toruń Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Glinki koło Torunia Wanat M.*
KFP 20 Nizina Mazowiecka Brwinów koło Warszawy Smreczyński 1932, Smreczyński 1972
KFP 20 Podlasie Mielnik koło Siemiatycz Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972
KFP 20 Podlasie rezerwat Uszeście Szymczakowski 1965
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kawodrza koło Częstochowy Lgocki 1908
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Bolechowice Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Małopolska Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Cmoluch i in. 1975, Petryszak i Mazur 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe koło Sandomierza Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Lubelska Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Cmoluch 1986b, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Roztocze Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Nizina Sandomierska Niepołomice Kotula 1873, Smreczyński 1972
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 Polska Południowa Szymczakowski 1960
KFP 20 «Śląsk» Schilling 1845, Letzner 1871, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Reitter 1916
KFP 20 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845
KFP 20 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 20 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873