Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia tibialis (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek notowany z okolic Paryża, z Włoch, ze Szwajcarii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Jugosławii, Bułgarii, Ukrainy. Wykazany w Polsce z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach. Występuje na suchych łąkach i zboczach, wzgórzach wapiennych, pobrzeżach lasów sosnowych i wydmach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do połowy września. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były podawane lepnica wąskopłatkowa — Silene otites (L.) Wib. i lepnica tatarska — S. tatarica Pers. oraz mokrzyca szczeciolistna — Minuartia setacea (Thuill.) Hay. Bionomia i cykl rozwojowy poznano fragmentarycznie. L. Dieckmann (1988) łowił dojrzałe samice w czerwcu i lipcu, które w hodowli żerowały na pączkach kwiatowych i młodych owocach lepnic.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.