Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia unicolor (Fahraeus in Schönherr, 1843b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i wschodniej części Europy; notowany ponadto z Syberii i Bliskiego Wschodu. W Polsce ryjkowiec ten należy do rzadkości, jest znany z nielicznych miejscowości tylko w pięciu krainach. Zamieszkuje ciepłe i suche środowiska; jest poławiany na skałkach wapiennych i gipsowych, w winnicach i na piaszczystych wydmach na niżu. Jako rośliny żywicielskie wymienia się łyszczec baldachogronowy — Gypsophila fastigiata L., łyszczec rozesłany — G. repens L. i łyszczec wiechowaty — G. paniculata Fisch. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach od maja do sierpnia. Larwy żerują w kwiatach i młodych nasionach. Przepoczwarczenie ma miejsce w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Puszcza Kampinoska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972); Podlasie: Sobibór woj. Chełm (Cmoluch 1992); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1960, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1972, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Petryszak 1982, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze: Majdan Górny woj. Zamość (Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. i Wanat 1994); Polska (Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy Zachodnie» (Horion 1951)