Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia unicolor (Fahraeus in Schönherr, 1843b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i wschodniej części Europy; notowany ponadto z Syberii i Bliskiego Wschodu. W Polsce ryjkowiec ten należy do rzadkości, jest znany z nielicznych miejscowości tylko w pięciu krainach. Zamieszkuje ciepłe i suche środowiska; jest poławiany na skałkach wapiennych i gipsowych, w winnicach i na piaszczystych wydmach na niżu. Jako rośliny żywicielskie wymienia się łyszczec baldachogronowy — Gypsophila fastigiata L., łyszczec rozesłany — G. repens L. i łyszczec wiechowaty — G. paniculata Fisch. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach od maja do sierpnia. Larwy żerują w kwiatach i młodych nasionach. Przepoczwarczenie ma miejsce w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Nizina Mazowiecka Puszcza Kampinoska Smreczyński 1956, Smreczyński 1972
KFP 20 Podlasie Sobibór woj. Chełm Cmoluch 1992
KFP 20 Wyżyna Małopolska Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1960, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Lubelska Smreczyński 1972, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Petryszak 1982, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Roztocze Majdan Górny woj. Zamość Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Polska Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Prusy Zachodnie» Horion 1951