Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia viscariae (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie (z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych), sięgający na wschód po Syberię Zachodnią i Azję Środkową; notowany też z Afryki Północnej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z wielu krain. Zamieszkuje zarówno suche, ciepłe środowiska, jak i wilgotne i chłodne. Jako rośliny żywicielskie były wymieniane w piśmiennictwie lepnica rozdęta — Silene inflata (Salisb.) Sm., lepnica zwisła — S. nutans L, bniec czerwony — Melandrium rubrum (Weg.) Garcke i smółka pospolita — Viscaria vulgaris Röhl. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od maja do października. Samice w maju-lipcu składają jaja w boczną ścianę kielicha kwiatowego. Żerujące larwy znajdowano w czerwcu i lipcu w torebkach owocowych, gdzie wyżerały nasiona. Przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin i Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1910), Ruda Milicka koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1888, Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1938, Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), rezerwat «Skowronno» (Mazur M. i Wanat 1994), Modlica koło Łodzi (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: Elizówka koło Lublina (Anasiewicz i Cmoluch 1966), Lublin (Cmoluch 1972, Mazur M. i Wanat 1994), Opoka Wielka koło Annopola, Tarnogóra (Wanat M.*); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. i Wanat 1994), Krasnobród, Józefów koło Biłgoraja, Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Wleń (Gerhardt 1910), Rusinowa koło Wałbrzycha (Polentz 1937); Sudety Wschodnie: Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1853); «Śląsk» (Schilling 1829b, Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)