Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sibinia vittata Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w Europie od Francji do Turcji przez południowe obszary Europy Środkowej i północne Europy Południowej. W Polsce łowiony na nielicznych stanowiskach w tylko pięciu krainach. Występuje głównie w ciepłych, odkrytych środowiskach. Żyje na goździku kartuzku — Dianthus carthusianorum L. i goździku pysznym — D. superbus L. Postacie dojrzałe łowiono na roślinach w czerwcu i lipcu. Samice składają jaja w pączki kwiatowe. Larwy odżywiają się nasionami. Przepoczwarczenie ma miejsce na dnie kielicha kwiatowego. Nowa generacja ukazuje się pod koniec września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kulin koło Włocławka (Wanat 1985), Toruń, Glinki koło Torunia (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Grochów (Osterloff 1883), Warszawa-Natolin (Smreczyński 1932, Smreczyński 1972); Podlasie: rezerwat Uszeście (Szymczakowski 1965), Mielnik koło Siemiatycz (Szymczakowski 1965, Smreczyński 1972); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Cmoluch i in. 1975), Wyżyna Miechowsko-Sandomierska (Mazur M. 1983), Sandomierz (Dieckmann 1988); Wyżyna Lubelska: Wymysłów i Opoka Duża woj. Tarnobrzeg (Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Lohse 1983)