Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) bituberculatus Thomson, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Skandynawii po Francję, Włochy, Jugosławię, Rumunię i Bułgarię; wykazywany ponadto z Azerbejdżanu. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, wykazany tylko z ośmiu krain. Zamieszkuje ogrody, parki, pobrzeża lasu, zarośla, zbocza i zręby. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się w kwietniu i maju na czeremsze zwyczajnej — Padus avium Mill., śliwie domowej — Prunus domestica L. i głogach — Crataegus L., na których przeżywają do czerwca. W kwietniu i na początku maja samice składają jaja do pączków liściowych. Larwy, pod koniec żerowania w pączku, budują komorę poczwarkową. Pierwsze osobniki nowego pokolenia pojawiają się na początku czerwca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Horion 1951, Smreczyński 1972); Pojezierze Pomorskie: Kolbudy koło Pruszcza Gdańskiego (Kniephof 1935z, Dieckmann 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984), Bolechowo koło Poznania (Kuśka A.*); Nizina Mazowiecka: Chojnów (Malkin B.*); Dolny Śląsk: Nysa (Dieckmann 1968, Smreczyński 1972), Wrocław-Świniary, rezerwat «Łacha Jelczańska» koło Jelcza (Wanat M.*); Górny Śląsk: Rudy (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Sikornik (Mazur M. 1983); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak 1993, Knutelski 1987, Knutelski 1988); Polska (Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992)