Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) conspersus Desbrochers des Loges, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący wschodnią część Europy Zachodniej, Europę Środkową oraz Wyspy Brytyjskie i południowe obszary Skandynawii, dokąd wkroczył w okresie polodowcowym. Zasiedla głównie tereny górzyste, gdzie sięga do około 1400 m n.p.m.; na niżu występuje w zimnych i wilgotnych środowiskach. W Polsce większość jego stanowisk jest skupiona w strefie wyżyn i gór. Żyje na jarzębinie — Sorbus aucuparia L., na której imagines są spotykane od maja do połowy sierpnia. W zależności od warunków klimatycznych i pory kwitnienia jarzębiny, okres składania jaj jest rozciągnięty w czasie — na niżu rozpoczyna się w końcu maja, a w górach trwa jeszcze w lipcu. Jaja są składane w pączki kwiatowe, w których larwy żerują i przeobrażają się.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: nadl. Rajgród — rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska — Park Pałacowy (Wanat 1994); Dolny Śląsk: Szydłów woj. Opole (Kolbe W. 1931), Wołów (Dieckmann 1968), Wrocław-Leśnica (Wanat M.*); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1985, Wanat 1987), Modlica koło Łodzi (Wanat 1985); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994); Sudety Zachodnie (Leder 1872, Kolbe W. 1919, Polentz 1937, Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Polentz 1949), Kłodzko (Dieckmann 1968); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987), Ochodzita, Barania Góra (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: góra Danawa, wzgórze Garb Średni (Petryszak i in. 1993); Pieniny (Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993, Petryszak 1993b); Tatry: Tatrzański Park Narodowy — Polana Mała Łąka (Kuśka 1987), Tatry Zachodnie (Knutelski 1993); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kraatz 1868, Gerhardt 1870c, Gerhardt 1890b, Letzner 1880, Letzner 1880c, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Leder 1872); «Karpaty» (Smreczyński 1972); «Sudety» (Smreczyński 1972)