Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) conspersus Desbrochers des Loges, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący wschodnią część Europy Zachodniej, Europę Środkową oraz Wyspy Brytyjskie i południowe obszary Skandynawii, dokąd wkroczył w okresie polodowcowym. Zasiedla głównie tereny górzyste, gdzie sięga do około 1400 m n.p.m.; na niżu występuje w zimnych i wilgotnych środowiskach. W Polsce większość jego stanowisk jest skupiona w strefie wyżyn i gór. Żyje na jarzębinie — Sorbus aucuparia L., na której imagines są spotykane od maja do połowy sierpnia. W zależności od warunków klimatycznych i pory kwitnienia jarzębiny, okres składania jaj jest rozciągnięty w czasie — na niżu rozpoczyna się w końcu maja, a w górach trwa jeszcze w lipcu. Jaja są składane w pączki kwiatowe, w których larwy żerują i przeobrażają się.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pojezierze Mazurskie nadl. Rajgród — rezerwat Czerwone Bagno Gotwald 1968
KFP 20 Puszcza Białowieska Polana Białowieska — Park Pałacowy Wanat 1994
KFP 20 Dolny Śląsk Szydłów woj. Opole Kolbe W. 1931
KFP 20 Dolny Śląsk Wołów Dieckmann 1968
KFP 20 Dolny Śląsk Wrocław-Leśnica Wanat M.*
KFP 20 Wyżyna Małopolska Łódź Wanat 1985, Wanat 1987
KFP 20 Wyżyna Małopolska Modlica koło Łodzi Wanat 1985
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Kuśka 1989c
KFP 20 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Sudety Zachodnie Leder 1872, Kolbe W. 1919, Polentz 1937, Stachowiak P. 1988b
KFP 20 Sudety Wschodnie Śnieżnik Kłodzki Polentz 1949
KFP 20 Sudety Wschodnie Kłodzko Dieckmann 1968
KFP 20 Beskid Zachodni Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 20 Beskid Zachodni Ochodzita, Barania Góra Kuśka A.*
KFP 20 Beskid Wschodni góra Danawa, wzgórze Garb Średni Petryszak i in. 1993
KFP 20 Pieniny Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993, Petryszak 1993b
KFP 20 Tatry Tatrzański Park Narodowy — Polana Mała Łąka Kuśka 1987
KFP 20 Tatry Tatry Zachodnie Knutelski 1993
KFP 20 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Śląsk» Kraatz 1868, Gerhardt 1870c, Gerhardt 1890b, Letzner 1880, Letzner 1880c, Horion 1951
KFP 20 «Hrabstwo Kłodzkie» Leder 1872
KFP 20 «Karpaty» Smreczyński 1972
KFP 20 «Sudety» Smreczyński 1972