Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) humeralis (Panzer, 1794b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony niemal w całej Europie (nie znany z Półwyspu Iberyjskiego i Bałkańskiego), sięgający na północy daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód po Syberię Wschodnią, Azję Mniejszą i Bliski Wschód. Występuje w Polsce na obszarze całego kraju prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze wykazany z niektórych krain. Zamieszkuje zarówno wilgotne, chłodne biotopy, jak również suche, ciepłe stanowiska. Poławiano go w ogrodach, na pobrzeżach lasu, w dolinach rzecznych, zaroślach na łąkach oraz nasłonecznionych zboczach. Jako rośliny żywicielskie bywają podawane czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., czereśnia — Cerasus avium (L.) Moench., wiśnia karłowata — Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow i wiśnia wonna — C. mahaleb (L.) Miller. Począwszy od drugiej połowy kwietnia samice składają jaja do pączków kwiatowych, a już w drugiej połowie maja ukazują się pierwsze młode chrząszcze na drzewach, gdzie żerują na liściach, wygryzając w nich okienkowate otwory; następnie w czerwcu wywędrowują w poszukiwaniu kryjówek na przezimowanie — w szczeliny kory, pod opadłe listowie i w ściółkę.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932), Gacko woj. Szczecin (Lentz 1857); Pojezierze Mazurskie: okolice Rajgrodu (Dieckmann 1968, Gotwald 1968), Puszcza Augustowska — Jazy i rezerwat Starożyn (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Rembertów (Wanat M.*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Dieckmann 1968), Wrocław-Leśnica, Chrząstowa Wielka, Jelcz, Henryków koło Strzelina (Wanat M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Tenenbaum 1923), okolice Krakowa (Smreczyński 1934, Dieckmann 1968); Wyżyna Małopolska: Łódź i okolice (Ruszkowski J.W. 1935f, Kuntze R. 1936, Wanat 1987), Wągry koło Koluszek, Inowłódz (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i in. 1988, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1900, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Dieckmann 1968); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854), okolice Stronia Śląskiego (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kiesenwetter 1870, Nowicki M. 1873, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: Tuchów woj. Tarnów (Dieckmann 1968); Pieniny (Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Petryszak 1993b); Tatry (Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Wachtl 1870, Nowicki M. 1873); Polska (Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Wschodnia (Dieckmann 1988); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1913); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)