Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) kirschi Desbrochers des Loges, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Bardzo rzadko spotykany gatunek europejski, notowany z północnych Włoch, ze wschodniej części Europy Środkowej oraz z zachodnich obszarów Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, rozsianych w różnych częściach kraju. Występuje na dziko rosnącej gruszy pospolitej — Pirus communis L. oraz na innych odmianach grusz uprawianych w sadach. Pojaw postaci dojrzałych na drzewach rozpoczyna się na wiosnę; żerują one na liściach i kwiatach. Samice w maju składają jaja do pączków liściowych. Larwy żerują w pączkach, a komory poczwarkowe sporządzają w kokonie utworzonym z liści. W końcu maja i na początku czerwca pojawiają się młode imagines, które diapauzę letnią i zimową spędzają w glebie na głębokości 2-5 cm, a wiosną opuszczają kwatery zimowe przy temperaturze 7-14° C.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Jabłonna koło Warszawy (Smreczyński 1932, Smreczyński 1934), Siennica koło Mińska Mazowieckiego (Bartoszyński 1937b), Warszawa (Smreczyński 1972); Podlasie: Mrozy (Smreczyński 1932); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Smreczyński 1934, Horion 1970, Dieckmann 1988), Ojców (Dieckmann 1968, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983); Beskid Zachodni: Cieszyn (Horion 1970), Beskid Sądecki (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: Przemyśl (Smreczyński 1934, Smreczyński 1955, Smreczyński 1972, Dieckmann 1968, Dieckmann 1988, Horion 1970), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Pieniny (Dieckmann 1968, Dieckmann 1988, Smreczyński 1972, Petryszak 1982); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Dieckmann 1968, Dieckmann 1988, Horion 1970, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Lohse 1983); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)