Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) kirschi Desbrochers des Loges, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Bardzo rzadko spotykany gatunek europejski, notowany z północnych Włoch, ze wschodniej części Europy Środkowej oraz z zachodnich obszarów Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, rozsianych w różnych częściach kraju. Występuje na dziko rosnącej gruszy pospolitej — Pirus communis L. oraz na innych odmianach grusz uprawianych w sadach. Pojaw postaci dojrzałych na drzewach rozpoczyna się na wiosnę; żerują one na liściach i kwiatach. Samice w maju składają jaja do pączków liściowych. Larwy żerują w pączkach, a komory poczwarkowe sporządzają w kokonie utworzonym z liści. W końcu maja i na początku czerwca pojawiają się młode imagines, które diapauzę letnią i zimową spędzają w glebie na głębokości 2-5 cm, a wiosną opuszczają kwatery zimowe przy temperaturze 7-14° C.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Nizina Mazowiecka Jabłonna koło Warszawy Smreczyński 1932, Smreczyński 1934
KFP 20 Nizina Mazowiecka Siennica koło Mińska Mazowieckiego Bartoszyński 1937b
KFP 20 Nizina Mazowiecka Warszawa Smreczyński 1972
KFP 20 Podlasie Mrozy Smreczyński 1932
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Smreczyński 1934, Horion 1970, Dieckmann 1988
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Dieckmann 1968, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983
KFP 20 Beskid Zachodni Cieszyn Horion 1970
KFP 20 Beskid Zachodni Beskid Sądecki Petryszak 1982
KFP 20 Beskid Wschodni Przemyśl Smreczyński 1934, Smreczyński 1955, Smreczyński 1972, Dieckmann 1968, Dieckmann 1988, Horion 1970
KFP 20 Beskid Wschodni Pogórze Przemyskie Petryszak 1982
KFP 20 Pieniny Dieckmann 1968, Dieckmann 1988, Smreczyński 1972, Petryszak 1982
KFP 20 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Śląsk» Dieckmann 1968, Dieckmann 1988, Horion 1970, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Lohse 1983
KFP 20 «Brama Morawska» Petryszak 1982