Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) pomorum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem niemal całą Europę (z wyjątkiem północnych obszarów Skandynawii), sięgający na wschód po Azję Środkową i Azję Wschodnią; notowany ponadto z Algierii, Kaukazu, Japonii oraz jako zawleczony do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Najpospolitszy ryjkowiec omawianego rodzaju, występujący w całej Polsce na niżu i wyżynach. Kwieciak jabłkowy żyje na różnych odmianach jabłoni — Malus Mill., rzadziej grusz — Pirus L. i jest uważany w sadownictwie za najgroźniejszego szkodnika. Około połowy marca imagines opuszczają kwatery zimowe i przenoszą się w korony drzew, gdzie żerują około trzech tygodni; odżywiają się listkami, pączkami i zawiązkami kwiatów. Składanie jaj rozpoczyna się w kwietniu i rozciąga się na kilka tygodni. Samica wygryza otwór w ścianie zawiązka pączka i składa w niego jedno jajo; w ciągu życia może złożyć około 30 jaj. Rozwój embrionalny trwa 5-8 dni. W ciągu około trzech tygodni larwy wyżerają wnętrze pączka, który nie rozwija się, brunatnieje i usycha. Przepoczwarczenie odbywa się w pączkach. Na początku czerwca pojawiają się młode chrząszcze, które żerują dwa-trzy tygodnie na liściach, wygryzając w nich otworki, następnie w końcu czerwca lub na początku lipca przenoszą się do kryjówek dla odbycia diapauzy letniej. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych imagines mogą wykazywać znowu aktywność i żerować. Imagines zimują na drzewach żywicielskich w szczelinach kory, lub w pobliżu pod opadniętą korą i liśćmi, w ściółce i wśród mchów, ale często przelatują na pobrzeża sąsiadujących lasów i zarośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Gołogłowy koło Kłodzka (Kania J.*)

Uwagi:
Wykazywany z wszystkich krain oprócz Puszczy Białowieskiej, Sudetów Wschodnich i Tatr.