Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) sorbi Germar, 1821
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i wschodniej części Europy, sięgający na północ po Danię, południową Szwecję i Finlandię, a na wschód przez Syberię docierający do Kraju Nadmorskiego. W Polsce należy do rzadkości — notowano go tylko z okolic Przemyśla oraz ogólnikowo ze Śląska. Żyje na różnych gatunkach głogów — Crataegus L. i według niektórych autorów prawdopodobnie na jarząbie pospolitym — Sorbus aucuparia L. Bionomia poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe poławiano głównie w maju i czerwcu. Larwy były znajdowane na głogach w pączkach kwiatowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice (Smreczyński 1934, Smreczyński 1955, Smreczyński 1972, Dieckmann 1968), Hołubla (Mazur M. 1994); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Dieckmann 1988); «Prusy» (Schilsky 1888, Seidlitz 1891); «Śląsk» (Dieckmann 1968, Smreczyński 1972)