Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomus) undulatus Gyllenhal in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący prawie w całej Europie (z wyjątkiem północnych obszarów Fennoskandii), w Europie Środkowej jednak bardzo rzadko spotykany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zasiedla głównie wilgotne i chłodne środowiska. Bionomia i cykl rozwojowy są słabo poznane. Imagines poławiano w okresie wegetacyjnym, przeważnie pojedynczo, na czeremsze zwyczajnej — Padus avium Mill. i głogu dwuszyjkowym — Crataegus oxyacantha L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1919, Scholz R. 1924f, Dieckmann 1968), Wrocław (Polentz 1938); Nizina Sandomierska: Grodkowice koło Bochni (Smreczyński 1934); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1891, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1910, Scholz R. 1924f, Dieckmann 1968), góra Górzec (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Dieckmann 1968, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak i Knutelski 1987); Bieszczady: Ustrzyki Górne (Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Petryszak 1982); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Gerhardt 1891e, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Horion 1951)