Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomidius) germanicus Dieckmann, 1968
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany dotychczas z nielicznych stanowisk w środkowych Niemczech, okolicach Krakowa i Miechowa, Bośni oraz z Astrachania. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych — jest znany dotychczas tylko z dwu krain. Występuje na glebach wapiennych, gipsowych lub piaszczystych. Zasiedla suche lasy, słoneczne zbocza i skały. Jako rośliny żywicielskie podawane są pięciornik piaskowy — Potentilla arenaria Borkh. i pięciornik wiosenny — P. verna L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się na roślinach w kwietniu i przeżywają do czerwca. Samice składają jaja do pączków kwiatowych. Larwy odbywają rozwój w pączkach. Młode imagines pojawiają się w lipcu — żerują na liściach, wygryzając w nich okienkowate otwory. W sierpniu znikają w kryjówkach zimowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Reitter 1893, Rybiński 1897, Hubenthal 1911, Łomnicki M.A. 1913, Walles 1936, Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1960, Dieckmann 1968, Dieckmann 1988, Horion 1970, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Biała Góra koło Miechowa (Smreczyński 1972, Petryszak 1991), Wyżyna Miechowsko-Sandomierska (Mazur M. 1983); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Galicja» (Lohse 1983)

Uwagi:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: terra typica! dla A. (A.) germanicus Dieckm.