Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthonomus (Anthonomidius) germanicus Dieckmann, 1968
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany dotychczas z nielicznych stanowisk w środkowych Niemczech, okolicach Krakowa i Miechowa, Bośni oraz z Astrachania. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych — jest znany dotychczas tylko z dwu krain. Występuje na glebach wapiennych, gipsowych lub piaszczystych. Zasiedla suche lasy, słoneczne zbocza i skały. Jako rośliny żywicielskie podawane są pięciornik piaskowy — Potentilla arenaria Borkh. i pięciornik wiosenny — P. verna L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się na roślinach w kwietniu i przeżywają do czerwca. Samice składają jaja do pączków kwiatowych. Larwy odbywają rozwój w pączkach. Młode imagines pojawiają się w lipcu — żerują na liściach, wygryzając w nich okienkowate otwory. W sierpniu znikają w kryjówkach zimowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków i okolice Reitter 1893, Rybiński 1897, Hubenthal 1911, Łomnicki M.A. 1913, Walles 1936, Smreczyński 1956, Smreczyński 1972, Szymczakowski 1960, Dieckmann 1968, Dieckmann 1988, Horion 1970, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Biała Góra koło Miechowa Smreczyński 1972, Petryszak 1991
KFP 20 Wyżyna Małopolska Wyżyna Miechowsko-Sandomierska Mazur M. 1983
KFP 20 Polska Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 «Galicja» Lohse 1983

Uwagi:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: terra typica! dla A. (A.) germanicus Dieckm.