Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Curculio (Curculio) elephas (Gyllenhal in Schönherr, 1836)
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony od Półwyspu Iberyjskiego po Ukrainę (nie znany z Europy Północnej); notowany ponadto z Azji Zachodniej, Maroka i Algierii. W Polsce słonik ten należy do rzadkości faunistycznych — pewne jego stanowiska znane są z Wielkopolski, natomiast inne wzmianki z ubiegłego wieku wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, a informacja o znalezieniu go w Tatrach polega z pewnością na mylnym etykietowamiu, gdyż na tym obszarze brak rośliny żywicielskiej. Żyje u nas na dębie szypułkowym — Quercus robur L., dębie bezszypułkowym — Q. sessilis Ehrh. i dębie omszonym — Q. pubescens Willd., a w ciepłych regionach i na innych gatunkach dębów oraz na kasztanie jadalnym — Castanea sativa Mill. Postacie dojrzałe w lipcu-sierpniu opuszczają glebę i nadlatują na drzewa żywicielskie, na których odżywiają się liśćmi i młodymi żołędziami. Samice w sierpniu składają jaja do niedojrzałych, jeszcze zielonych żołędzi; po około dwu tygodniach wylęgają się larwy, które żerują około sześć tygodni, następnie w październiku-listopadzie wygryzają otwór w ścianie owocu i wypadają na glebę, w którą wdrążają się, niekiedy nawet do głębokości 60 cm. Larwy zimują i przepoczwarczają się w czerwcu-lipcu następnego roku, ale część larw przeleguje nadal w glebie rok lub dwa lata. Stadium poczwarki trwa około czterech tygodni.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Neresheimer i Wagner H. 1942, Smreczyński 1950, Smreczyński 1972, Pomorski i Tarnawski 1980, Dieckmann 1988, Kania 1992); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1883, Kamiński 1972); Dolny Śląsk (Gerhardt 1870c, Gerhardt 1890b, Letzner 1871); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni: Bestwina koło Czechowic-Dziedzic (Wachtl 1870); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Dieckmann i Behne 1994, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Schilling 1845, Seidlitz 1891); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)

Uwagi:
Tatry: Występowanie wątpliwe