Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Curculio (Curculio) glandium Marsham, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Z wyjątkiem Danii i Skandynawii gatunek ten jest rozsiedlony w całej Europie, sięgając na wschód po Bliski Wschód i Daleki Wschód; wykazywano go ponadto z Maroka. Słonik żołędziowiec występuje w Polsce prawdopodobnie wszędzie tam, gdzie rosną jego rośliny żywicielskie, jakimi są dąb szypułkowy — Quercus robur L. i dąb bezszypułkowy — Q. sessilis Ehrh. Dawne wzmianki o występowaniu tego chrząszcza w Tatrach polegały niewątpliwie na pomyłce. Postacie dojrzałe pojawiają się na drzewach w maju i spotyka się je do września. Samice składają jaja w żołędziach. Do jednego owocu są najczęściej składane dwa jaja, niekiedy więcej, ale z wylęgniętych larw przeżywają zwykle najwyżej dwie. Larwa żeruje w żołędziu osadzonym na drzewie, kontynuując żerowanie, gdy opadnie na ziemię. Dorosłe larwy wygryzają otwór w łupinie żołędzia i wdrążają się w glebę do głębokości 50 cm i tutaj przezimowują w sporządzonej przez siebie komorze, w której przepoczwarczają się na wiosnę. Inne larwy, niezupełnie wyrośnięte, zimują i kończą żerowanie na wiosnę; niekiedy przelegują nadal w glebie jeszcze rok. Ryjkowiec ten wyrządza znaczne szkody — niekiedy straty zbiorów żołędzi przekraczają 50%.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa, Elbląg (Śliwa 1979); Pojezierze Pomorskie (Ruszkowski J.W. 1933, Gotwald 1968, Śliwa 1979); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Śliwa 1979, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Kéler 1935, Kéler 1935b, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Szmidt 1957b, Szmidt 1966, Śliwa 1979, Stachowiak P. 1984), Toruń-Wrzosy (Białooki P.*), Małków nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Kamiński 1972, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Śliwa 1979), Puszcza Bolimowska — Grabie koło Skierniewic (Wanat M.*); Podlasie: Parczew, Włodawa (Śliwa 1979); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968, Okołów 1968b), Polana Białowieska (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Szmidt 1957b, Pomorski 1984), Twardawa koło Koźla (Kuśka A.*), Lubiąż (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: nadl. Syców (Śliwa 1979); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Schnaider Z. 1974, Kuśka 1982), Jastrzębie-Zdrój, Kończyce Małe (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Nowicki M. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Kowalewski 1988); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Śliwa 1979, Wanat 1987, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994), Rogów koło Koluszek (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Śliwa 1979, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992), Kazimierz Dolny (Malkin B.*); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Zamość (Szmidt 1957b), Zwierzyniec (Śliwa 1979, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Kąty Drugie koło Zamościa (Wanat M.*); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1874, Śliwa 1979, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Petryszak 1988); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Śliwa 1979, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Petryszak i in. 1993), Skoczów, Dzięgielów koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Śliwa 1979, Mazur M. 1994); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Kapuściński 1966, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Dieckmann 1988, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Tatry: Omyłkowo wykazany