Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Curculio (Curculio) pellitus (Boheman in Schönherr, 1843b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony od środkowej i południowej części Europy po Kaukaz, Anatolię i Syrię; notowany poza tym z Maroka i Algierii. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Bionomia tego ryjkowca jest poznana fragmentarycznie. Występuje na dębie bezszypułkowym — Quercus sessilis Ehrh. i dębie szypułkowym — Q. robur L. Postacie dojrzałe pojawiają się na drzewach z początkiem maja i poławia się je do września. Żerujące larwy w żołędziach znajdowano w sierpniu i wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Helm 1880
KFP 20 Pojezierze Pomorskie nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec Gotwald 1968
KFP 20 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Ruda Milicka koło Milicza Wanat M.*
KFP 20 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1892, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1915
KFP 20 Dolny Śląsk rezerwat Zwierzyniec koło Oławy Kuśka A.*
KFP 20 Dolny Śląsk Lubiąż, Grodzanów koło Brzegu Dolnego Wanat M.*
KFP 20 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871
KFP 20 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Kraatz 1868, Letzner 1871, Schnaider Z. 1974
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Rybiński 1903, Smreczyński 1972, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska rezerwat «Grabowiec» Smreczyński 1972, Mazur M. i Wanat 1994
KFP 20 Wyżyna Małopolska Wyżyna Miechowska Petryszak 1991
KFP 20 Nizina Sandomierska Ispina Kotula 1873
KFP 20 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka — Chobot Wanat M.*
KFP 20 Sudety Zachodnie Kotlina Jeleniogórska Letzner 1871
KFP 20 Beskid Zachodni Bestwina Wachtl 1870
KFP 20 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1915
KFP 20 Beskid Zachodni dolina Wierzbanówki Knutelski 1987
KFP 20 Beskid Zachodni Wierzbanówka Knutelski 1988
KFP 20 Beskid Wschodni Trella 1934, Smreczyński 1972, Petryszak 1982, Mazur M. 1994
KFP 20 Tatry Rybiński 1903
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 Polska Południowa Kapuściński 1966
KFP 20 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853
KFP 20 «Śląsk» Zebe G. 1853, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1972, Petryszak 1982
KFP 20 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 20 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 20 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871
KFP 20 «Brama Morawska» Petryszak 1982
KFP 20 «dolina Odry» Reitter 1870