Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Curculio (Balanobius) pyrrhoceras Marsham, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie; notowany nadto z Kaukazu, Anatolii, Jordanii, Algierii i Maroka. W Polsce dość często spotykany na niżu i wyżynach, w górach do 600-700 m n.p.m. Bionomia tego ryjkowca jest poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe spotykano od maja do lipca na różnych gatunkach dębów. Rozwój larwalny stwierdzono w wyroślach na liściach dębu szypułkowego — Quercus robur L. Kuliste wyrośla były spowodowane żerowaniem larw błonkówki Dryophanta folii L. (Cynipidae). Larwy żerują w parenchymie wyrośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932), Koszalin (Lüllwitz 1916), Gdynia-Kolibki (Białooki P.*); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968), Bory Tucholskie (Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b); Pojezierze Mazurskie: Stary Dwór koło Olsztyna (Żurańska 1962, Żurańska 1962b), nadl. Rajgród — rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984), Ruda Milicka koło Milicza (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cholewicka-Wiśniewska 1994), Puszcza Biała — Leszczydół (Wanat M.*); Podlasie: Sobibór koło Włodawy (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cholewicka-Wiśniewska 1994b, Trojan i in. 1994, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1921, Pomorski 1984), Pątnów Legnicki, Lubiąż, Jelcz, Wołów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Chłodny 1978, Chłodny i in. 1980, Kuśka 1982), 6 miejscowości (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983, Knutelski 1991), Tunel koło Miechowa (Kuśka A.*); Wyżyna Małopolska (Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991), Rogów koło Koluszek, Aleksandrów koło Łodzi, Lubiec koło Bełchatowa (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1992, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Cmoluch i in. 1992, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cholewicka-Wiśniewska 1994, Cmoluch i in. 1994); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Petryszak 1988); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak 1988, Knutelski 1988, Knutelski 1991, Petryszak i in. 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Bieszczady (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)